Cafe KURS er et åbent cafe-tilbud.

Det er et tilbud for borgere med nedsat funktionsevne, som har behov for et værested, hvor fritiden kan bruges sammen med ligestillede.

Aktiviteter på Café KURS kan f.eks. være udflugter, fester og forskellige kreative og sociale aktiviteter.

Nogle af aktiviteterne er målrettet forskellige aldersgrupper, f.eks. Ungdomsklub for borgere i alderen 18-30.

Cafe KURS tager sit udgangspunkt i en cafe, der har åbent 5 dage om ugen. I Caféen kan man købe hjemmelavet sund mad. Derudover sælges kaffe/ te, håndmadder, fastfood mv. Alkohol må kun nydes ved specielle lejligheder, f.eks. til fester og må ikke medbringes. 

CKU/Torsdagsklubben, Klub for borgere med følger efter en hjerneskade.

Klub tilbuddet er lavet i et samarbejde mellem CKU og Udvikling og Relation, Skive, og har sit udgangspunkt fra CKU.

Det er frivilligt at komme i klubben, som har åbent hver torsdag. Formålet er at tilbyde udviklende og lærende aktiviteter, ud fra Samvær - Aktivitet - Motion- Udvikling. 

Åbne tilbud som ikke kræver visitation

Nedenfor beskrives de forskellige u-visiterede tilbud. Er du interesseret i nogle af tilbuddene er du velkommen til at møde op, det kræver ikke en forudgående aftale.

Luk alle
Åben alle

Cafe KURS

Et aktivitets -og samværstilbud, der tager udgangspunkt i en café.

Formål

Cafe KURS er et åbent cafe-tilbud for borgere med nedsat funktionsevne, som har behov for et værested, hvor man i sin fritid kan være sammen med ligestillede. Formålet er at give gode oplevelser i hverdagen og skabe aktiviteter i et socialt fællesskab.

Målgruppe

Cafe KURS henvender sig til borgere med nedsat funktionsevne.

Indhold

I Cafe KURS er der mulighed for at købe hjemmelavet sund mad. Derudover sælges kaffe/te, håndmadder, fast food m.v., alt efter den enkeltes ønske og til rimelige priser. Alkohol må kun nydes ved specielle lejligheder, f.eks. til fester og må ikke medbringes. 

Aktiviteter på Café KURS kan f.eks. være udflugter, fester og forskellige kreative og sociale aktiviteter.

Nogle af aktiviteterne er målrettet forskellige aldersgrupper, f.eks. Ungdomsklub for borgere i alderen 18-30.

I Caféen arbejder borgere i beskyttet beskæftigelse, der med støtte og vejledning af medarbejderne, udfører opgaver som rengøring, madlavning, indkøb og passer udenoms arealer.

Lokation

Cafe KURS er beliggende i Smøgen 2B, 7800 Skive.

CKU Torsdagsklubben 

Formål

Klubben er et fritids- og læringstilbud for borgere med følger efter en hjerneskade. Klubtilbuddet har til formål at skabe sociale relationer og oplevelser i et fællesskab, som giver livskvalitet og modstandskraft til bedre at kunne mestre eget liv. Formålet er desuden at tilbyde aktiviteter, som inspirerer til selvstændig deltagelse i ordinære fritidsaktiviteter.  

Målgruppe

Klubben henvender sig til borgere i Skive Kommune i aldersgruppen 18-60 år, med følger efter hjerneskade.

Indhold

Klubtilbuddet er et uvisiteret samværs- og læringstilbud. Der er personale fra CKUs hjerneskadeafdeling og Udvikling og Relations Støttecenter i klubben. Som deltager er man aktiv i planlægning, forberedelse og gennemførelse af aktiviteter ud fra individuelle ressourcer.

I klubben er der faste aktiviteter som:

  • Samvær
  • Fællesspisning og madlavning
  • Motion
  • Værksteder f.eks. glas og træ
  • Spil ude og inde
  • Rådgivning og vejledning

Klubben har åbent torsdage kl. 16-21.

Lokation

Klubben hører til på CKU i Skive, Arvikavej 1-5, 7800 Skive.

Sidst opdateret

19.09.2023

Ansvarlig redaktør